Hotels
Shops
Otradnyy

Otradnyy, Russia Shopping

UKKA.co Shops - Shops and Stores in Otradnyy
Name: Otradnyy
Region: Samara Oblast
Country: Russia
Population: 50 127 inh.
Show on the map of Otradnyy:
Hotels in Otradnyy, Russia
Where to Shop in Otradnyy

Where to stay in Otradnyy
More about Otradnyy, Russia >>>
  City name: Otradnyy
  Toponym name: Otradnyy
  ASCII name: Otradnyy
  Administrative type: populated place
  Administrative division level 3:
  Administrative division level 2:
  Administrative division level 1: Samara Oblast 65
  Country: Russia
  Country code: RU
  Continent code: EU
  Timezone: GMT 4 Europe/Samara
  Latitude: 53.37596
  Longitude: 51.3452
  Post code:
  Airport IATA:
  Population: 50127 inh.

  Alternative names for Otradnyy, Samara Oblast, Russia:

  en: Otradnyy, no: Otradnyj, ru: Отрадный,

Smart choice - Lowest price

Λ
Top