Hotels
Shops
Roskoshnyy

Roskoshnyy, Ukraine Shopping

UKKA.co Shops - Shops and Stores in Roskoshnyy
Name: Roskoshnyy
Region: Kyiv
Country: Ukraine
Population: 3 140 inh.
Show on the map of Roskoshnyy:
Hotels in Roskoshnyy, Ukraine
Where to Shop in Roskoshnyy

Where to stay in Roskoshnyy
More about Roskoshnyy, Ukraine >>>
  City name: Roskoshnyy
  Toponym name: Roskoshnyy
  ASCII name: Roskoshnyy
  Administrative type: populated place
  Administrative division level 3:
  Administrative division level 2:
  Administrative division level 1: Kyiv 13
  Country: Ukraine
  Country code: UA
  Continent code: EU
  Timezone: GMT 2 Europe/Kiev
  Latitude: 49.37087
  Longitude: 30.18471
  Post code:
  Airport IATA:
  Population: 3140 inh.

  Alternative names for Roskoshnyy, Kyiv, Ukraine:

  en: Roskoshnyy, ru: Роскошная,

Smart choice - Lowest price

Λ
Top