Hotels
Shops
Sinodskoye

Sinodskoye, Russia Shopping

UKKA.co Shops - Shops and Stores in Sinodskoye
Name: Sinodskoye
Region: Saratovskaya Oblast
Country: Russia
Population: 2 478 inh.
Show on the map of Sinodskoye:
Hotels in Sinodskoye, Russia
Where to Shop in Sinodskoye

Where to stay in Sinodskoye
More about Sinodskoye, Russia >>>
  City name: Sinodskoye
  Toponym name: Sinodskoye
  ASCII name: Sinodskoye
  Administrative type: populated place
  Administrative division level 3:
  Administrative division level 2:
  Administrative division level 1: Saratovskaya Oblast 67
  Country: Russia
  Country code: RU
  Continent code: EU
  Timezone: GMT 4 Europe/Saratov
  Latitude: 51.9918
  Longitude: 46.67009
  Post code:
  Airport IATA:
  Population: 2478 inh.

  Alternative names for Sinodskoye, Saratovskaya Oblast, Russia:

  en: Sinodskoye, no: Sinodskoje, ru: Синодское,

Smart choice - Lowest price

Λ
Top